AKTİF ÖĞRENME
Alfred Adlerian 4C’si Uygulanmaktadır. Her çocuğun dünya üzerinde; 4 temel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir.  Bunlar; 1-Ait olmaya 2-Sayılmaya 3-Yeteneklerinin farkına varmaya 4-Cesarete
EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ
çocuk seçerek, deneyerek, katılarak, araştırarak, gözlemleyerek, üreterek işbirliği içinde, farklılıkları fark eder, ilgi alanlarını geliştirir, merak duygusunu, düş gücünü ve yaratıcılığını geliştirir.
Çoklu Zeka
1) Uzamsal Zekâ
2) Kinestetik Zekâ
3) Müziksel Zekâ
4) Sözel Zekâ
5) İçsel Zekâ
6) Sosyal Zekâ
7) Matematiksel Zekâ
8) Doğasal Zekâ
İLKELERİMİZ
ÜLKEM Anaokulun’da odak noktası çocuktur.
ÜLKEM Anaokulun’da her çocuk öğrenebilir.
ÜLKEM Anaokulun’da öğrenmeyi zevkli ve kalıcı hale getirmek esastır.

Biz Çocuklar,

Oynayarak Keşfediyoruz,
Eğlenerek Paylaşıyoruz,
Resimleyerek Anlatıyoruz,
Düşünerek Hareket Ediyoruz,
Ülkem Anaokulunda Sevilerek Büyüyoruz.

ÜLKEM Anaokulu’nda;

*M.E.B. Kazanımlarına Uygun Program*
“Yapılandırmacı Yaklaşım”
*Yaparak, Yaşayarak Öğrenmenin Hedef Alındığı Yaklaşım*
“Çocuk Odaklı Eğitim Yöntem Ve Teknikler”
“Bilim- Sanat Ve Sporun Buluştuğu Eğitim Anlayışı”
“Proje Odaklı Etkinlikler”
Uygulanmaktadır.

Haberler

Uzamsal Zekâ Nedir?

Uzamsal zekâ, görsellikle ilgili olan ve aslında görsel-uzamsal olarak…

Çoklu Zekâ Türleri

1) Uzamsal Zekâ
2) Kinestetik Zekâ
3) Müziksel Zekâ
4) Sözel…

Zeka Türleri

Zekâ: Öğrenme, öğrenileni kullanma ve öğrenilenlerden yeni çözüm…